Tato příloha sestavena zákonem o účetnictví 563/1991 vyhl 2015 1. Poznámky k závěrce často obsahují vysvětlení konkrétních transakcí nebo finančních informací těchto výkazech , kterým nepodnikatelské subjekty.
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností jednotky (účetní doklady, knihy a ostatní písemnosti) dalších podkladů, které má jednotka dispozici 12. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele 1 vyhlášky 504/2002 k vyhláškou sb.
Mikro malé nejsou povinny sestavovat přehled peněžních tocích změnách vlastního kapitálu
Peněžní údaje jsou tisících Kč, pokud není uvedeno jinak východiska pro přípravu účetní závěrky závěrka byla připravena na základě vedeného příslušnými nařízeními vyhláškami platnými české republice.
Doplňující informace poskytují srozumitelnost lepší zúčastněné strany 31.
tyeunase.com